Home » Health

Health

Health आरोग्य

या कारणांमुळे हातापायांना मुंग्या येतात, जाणून घ्या सविस्तर

एका जागेवर खूप वेळ हात-पाय आखडून बसल्यावर हातापायांना मुंग्या येतात. हाता पायाला मुंग्या आल्यावर त्या भागामध्ये काही संवेदना थोडावेळ जाणवत नाहीत. हात पाय आखडुन घेतल्यास शरीराच्या जास्त दाब येत...

Read More