Home » Chhatrapati's daughter-in-law buried Aurangzeb in Marathi soil

Tag - Chhatrapati's daughter-in-law buried Aurangzeb in Marathi soil

खास किस्से

औरंगजेब मराठी मातीत गाडला गेला तो फक्त महाराणी ताराराणी यांच्यामुळेच

भारताचा इतिहास हा गौरवशाली इतिहास आहे. इतिहासात कित्येकांनी स्वताच्या पराक्रमानी स्वताचे नाव सुवर्ण अक्षरात कोरले आहे, आज देखील हा इतिहास अनुभवताना, वाचताना...