Home » India also drove the US crazy and showed it with a nuclear test

Tag - India also drove the US crazy and showed it with a nuclear test

खास तुमच्यासाठी!

भारताने अमेरिकेला वेड्यात काढलं आणि अणुचाचणी घेऊन पराक्रम केला

संपूर्ण जगात ज्याच्याकडे सर्वाधिक शस्त्र आणि सैन्य तो सर्वाधिक ताकदवान मानला जातो. भारताने देखील पोखरण अणुचाचणी केली आणि अमेरिकेसह संपूर्ण जगाला दखल घ्यावि...