Home » People used to spit on this wall but now they proudly take selfies

Tag - People used to spit on this wall but now they proudly take selfies

Articles खास तुमच्यासाठी!

आधी या भिंतीवर लोक थुंकायचे आता अभिमानाने सेल्फी घेतात

भारतात लोक भिंतीवर थुंकणे या गोष्टीचेकाही वेगळे वाटत नाही. अगदी सहज चालता चलता थुंकतात, त्यांना या गोष्टीचे काही वाटतं देखील नाही. त्यांच्यासाठी ही सामान्य...