Home » So Kashmiri Pandits had to flee from their homes.

Tag - So Kashmiri Pandits had to flee from their homes.

Articles खास तुमच्यासाठी!

म्हणून काश्मिरी पंडितांना आपलं घरदार सोडून पळून जावं लागलं..

दिनांक 19 जानेवारी 1990 साली हजारो काश्मिरी पंडितांना आपले घर-दार सोडून जावे लागले होते. काश्मीर सोडताना त्यांना प्रचंड वेदना झाल्या होत्या. नुकताच द काश्मीर...