Home » This is the original Gujarati recipe of world famous Chitale Bakarwadi.

Tag - This is the original Gujarati recipe of world famous Chitale Bakarwadi.

काय चाललंय?

जगप्रसिद्ध चितळे बंधूंची बाकरवडी सुद्धा मूळ गुजराती रेसिपी आहे..

चितळे म्हटलं की पुणे आणि पुणे म्हटलं की चितळे हे समीकरण आपल्या समोर उभं राहतं. चितळेचं दूध, चितळेची आंबा वडी आणि चितळेची बाकरवडी हे जगप्रसिद्ध आहे. आज कित्येक...