Home » tuljapur

Tag - tuljapur

काय चाललंय?

चक्क संभाजी राजेंना अडवणारा ‘देऊल ए कायदा’ काय आहे?

भारतात लोकशाही येऊन वर्ष लोटली, पण तुळजापूरजच्या मंदिरात मात्र अजून निजामाचे कायदे चालतात, आता तुम्ही विचार कराल हे कसं काय शक्य आहे? संपूर्ण देशांत लोकशाही...